LEXIKON TVARŮ

menu / lexikon tvarů / strukturní tvary

Strukturní tvary reliéfu

Strukturní tvary reliéfu pevnin zahrnují tvary reliéfu přímo závislé na morfostruktuře. Podle úložných poměrů hornin lze vymezit čtyři základní typy strukturního reliéfu pevnin: reliéf na horizontálně nebo subhorizontálně uložených horninách, reliéf na ukloněných horninách, reliéf na zvrásněných horninách a reliéf na rozlámaných horninách.

Klasifikace strukturních tvarů reliéfu dle úložných poměrů hornin

NA HORIZONTÁLNÍCH VRSTVÁCH

 NA UKLONĚNÝCH  VRSTVÁCH

NA ZVRÁSNĚNÝCH VRSTVÁCH

NA ROZLÁMANÝCH VRSTVÁCH