Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie hazardu

Geografie hazardu

Hazard je spojen s negativními dopady na životy jednotlivců a jejich rodin, na straně druhé pak přináší i částečně pozitivní ekonomické dopady na veřejné rozpočty (státní i obecní). Ačkoliv se nejedná o typicky geografické výzkumné téma, právě geografie může poskytnout dosud chybějící komplexní přístup zohledňující vzájemné vazby institucí, prostoru a společnosti. Výzkumná skupina Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dosud zabývala prostorovou diferenciací provozoven hazardu i přístupem jednotlivých obecních samospráv k jeho regulaci, rovněž se snažila o zachycení postojů obyvatelstva České republiky k hazardním hrám a o odhalení faktorů, které je ovlivňují.

Zapojené osoby z katedry geografie

Projekty

Aktuálně řešené projekty

Uzavřené projekty

Publikace

Web of Science

Fiedor, D., Seidlová, M. (2021): Gambling Patterns Among People from Vietnam and Ukraine Living in the Czech Republic. Journal of Gambling Studies. DOI: 10.1007/s10899-021-10049-8

Villar Lama, A., Fiedor, D., García Martín, M., Šerý, M. (2021): Gambling in Spain: The Need for a Geographical Perspective. Boletín de la Asociación Española de Geografía 89, 1–39.

Fiedor, D., Král, O., Frajer, J., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2019): What do residents consider to be gambling and what are their attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies 35(4), 1347–1360.

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of mayors towards gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex Localis-Journal of Self-Government, 17(1), 1–21.

Fiedor, D., Szczyrba, Z., Šerý, M., Smolová, I., Toušek, V. (2017): The spatial distribution of gambling and its economic benefits to municipalities in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 25(2), 104–117.

Szczyrba, Z., Mravčík, V., Fiedor, D., Černý, J., Smolová, I. (2015): Gambling in the Czech Republic. Addiction, 110(7), 1076–1081.

Ostatní publikace

Fiedor, D. (2017): Regionálně-geografická diferenciace hazardu v ČR. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita.

Fiedor, D. (2016): Gambling and its accessibility: case study of Olomouc (Czech Republic). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, 47(1), 5–20.

Monografie

Fiedor, D. (2020): Hazard v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7419-303-3.