Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2005

CEP

Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru
Grant MMR ČR WB-20-04
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Transformace sektoru služeb na území ČR
Grant GA ČR 402/04/0535
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Revitalizace nevyužívaných neprůmyslových ploch v Olomouckém kraji
Grant MMR ČR WB-25-05
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.Mgr. Aleš Létal, Ph.D.RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Dopady populačního vývoje pro strategii rozvoje regionů
Grant MMR ČR WA-005-05-Z10
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí
Grant MZV ČR RM 02/22/05
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Dopady migrací ze zemí bývalé Jugoslávie do ostatních evropských zemí
Grant MZV ČR RM 02/25/05
Řešitel: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje
Grant MMR ČR WB-06-05
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Proměny vztahů jádro-zázemí v metropolitních oblastech: analýza, syntéza a opatření k jejich optimalizaci
Grant MMR ČR WA-005-05-Z01
Řešitel: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Zdroje a příčiny příchodu osob z oblastí původu do azylové infrastruktury České republiky
Grant MV
Řešitel: Mgr. Robert Stojanov

UP

Společná výuková laboratoř pro studium krajiny
Grant FRVŠ-A
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Využití moderních metod geomorfologického výzkumu ve výuce geomorfologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
Grant FRVŠ-F
Řešitel: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Multimediální učební text Principy a techniky měření přístroji GPS
Grant FRVŠ-F
Řešitel: Mgr. Aleš Létal, Ph.D.

Místní klimatické efekty a jejich vliv na možnost rozptylu znečišťujících látek na území Přírodního parku Údolí Bystřice
Grant FRVŠ-G (doktorandský)
Řešitel: Mgr. Lubor Navrátil
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Inovace výuky předmětů v rámci studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia
Grant FRVŠ-F
Řešitel: Mgr. Robert Stojanov

Zahájení bakalářského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia
Grant MŠMT
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.