Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Zelená infrastruktura urbanizovaných prostorů

Zelená infrastruktura (sub)urbánního prostoru

V roce 2021 vznikl na katedře geografie nový výzkumný tým, který se zabývá zelenou infrastrukturou urbánního a suburbánního prostoru ve třech širších tematických okruzích:

Komplexní řešení tématu umožňuje kombinace přístupů a metod humánní i fyzické geografie. Urbánní prostor chápeme jako ekosystém člověka vyžadující nejrůznější infrastrukturní podporu, a to jak tradiční „šedou“ (dopravní, inženýrské sítě, bydlení, produkce) tak „modrozelenou“. Právě zeleň a voda poskytují městům důležité služby. Hovoříme o ekosystémových službách, které mají význam i pro ostatní aspekty lidského života ve městech jako jsou zdraví, rekreace, bydlení, ekonomika, hospodaření s vodou, adaptace na klimatickou změnu. Téma zelené infrastruktury se dotýká využití, podpory, ochrany a plánování zelených a modrých prvků, sítí a ploch ve městě. Městská zeleň přispívá k udržitelnosti měst jako prostorových a společenských systémů, dále poskytuje benefity v oblasti ekosystémových služeb, biodiverzity a kvality života.

Oblasti zájmu

Tým

Projekty

Uzavřené projekty

Publikace

Daniel, J., Jirmus, R. (2023): Becoming a park: The assemblage of Olomouc parks in the 19th and first half of the 20th century. Geografie 128 (4), 459-481. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.018