Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2007

CEP

Letní škola rozvojové spolupráce
Grant MZV ČR
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie/rozvojových studií: pí Lamačová, Marián Jahoda

Cesty české rozvojové pomoci – Srbsko
Grant MZV ČR
Řešitel: Mgr. Zdeněk Opršal
Spolupracovníci z katedry geografie/rozvojových studií: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Strategické služby, regionální rozvoj a postkomunistická transformace: směrem ke znalostní ekonomice?
Grant GA ČR 402/06/P089
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Dynamika a příčiny vzniku stržové eroze v prostoru Vnějších Západních Karpat a Českého masivu
Grant GA ČR 205/07/P287
Řešitel: RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

EU

Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie/rozvojových studií: RNDr. Petr Daněk, Ph.D., Mgr. Lenka Dušková, Bc. Petra Krylová, Mgr. Alice Navrátilová, Mgr. Zdeněk Opršal, Mgr. Robert Stojanov

UP

Inovace výuky regionální geografie Evropy
Grant FRVŠ-F
Řešitel: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Ostatní domácí

Tematický atlas Vysočiny
Krajský úřad kraje Vysočina
Řešitel doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Olomouckého kraje
Grant CzechInvest
Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Irena Smolová, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Zahraniční

Protection and sustainable development of the Carpathians in an international framework (Carpathian Project)
Grant ES Interreg IIIB CADSES
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., RNDr. Martin Jurek, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Sustainable environmental research (SER) – promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks
Grant ASO
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Jiný řešitel než katedra geografie PřF UP

Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
Národní program výzkumu II, projekt č. 2B06101
Řešitel: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. (katedra ekologie PřF UP)
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Společná výuková laboratoř optických metod pro obor Vědy o Zemi
Grant FRVŠ-A
Řešitel: doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.