Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2016

Seznam projektů aktualizujeme, níže uvedený výčet zatím není kompletní.

CEP

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled
Grant GA ČR GAP404/11/1811
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních regionů
Grant GA ČR 16-13502S
Řešitel: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., Mgr. Martin Erlebach

Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v ČR
Grant GA ČR 16-04483S
Hlavní řešitel: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.)
Spoluřešitel Katedra geografie PřF UP: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR
Grant TA ČR TD03000125
Hlavní řešitel: EKOTOXA s.r.o.
Spoluřešitel Katedra geografie PřF UP: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Mgr. David Fiedor

UP

Krajina a lidé: geografická analýza změn prostředí
Grant IGA PrF_2016_026
Řešitel: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.