Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2009 – Regionální geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 18. 5. 2009 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 31. 7. 2009)
Objahoby bakalářských prací: 17. 6. 2009 (obhajoby opravených verzí prací 27. 8. 2009).

Bakalářské práce obhajované 17. června 2009

Blaťák Miroslav

Vybraný aspekt kvality života v suburbánním zázemí Olomouce
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (mgr. Kladivo)
Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Cach Jakub

Analýza výsledků voleb Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Pardubickém kraji
Elektronická podoba práce (PDF 54 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: výborně

Čada Tomáš

Volby obecních zastupitelstev Moravskoslezského kraje z hlediska rovnosti mezi muži a ženami
Elektronická podoba práce (PDF 8 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: výborně

Čermák Marek

Chotěbořsko: regionálně geografická studie
Elektronická podoba práce (PDF 973 kB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Fejlková Kateřina

Historie a současnost těžby nerostných surovin na Sokolovsku
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: dobře

Gola Pavel

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 25. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Hakenová Michaela, Bc.

Prostorová a oborová diferenciace uchazečů o studium na PřF UP v Olomouci
Elektronická podoba práce (PDF 7 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: výborně

Janků Petra

Vodohospodářské tvary reliéfu v Šumperské kotlině
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB), přílohy 1 a 2 (ZIP 16 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: výborně

Jaša Stanislav

Ekonomická transformace a významné slovinské podniky: případová studie Gorenje
Elektronická podoba práce (PDF 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 28. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Jiroušek Jakub

Větrná energetika v ČR
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (mgr. Tomáš)
Výsledek obhajoby: výborně

Jiříčková Terezie

Regionálně geografická studie Štýrska
Elektronická podoba práce (PDF 8 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Kinzelová Lenka

Rychnovsko, regionálně geografická studie
Elektronická podoba práce (PDF 708 kB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: dobře

Klingerová Karin

Hlučínsko: regionálně geografická studie
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: dobře

Kozlovská Jana

Sopečná aktivita v posledních deseti letech v oblasti Islandu
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (mgr. Šaňková)
Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Králíčková Eva

Prostorová diferenciace vinohradů na Slovensku
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kropáček Jan

Regionální a sídelní preference studentů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Elektronická podoba práce (PDF 954 kB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Macháček Jan

Těžba ropy v Rumunsku
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 28. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Macrineanu Zdeněk

Vybraný aspekt kvality života v urbánním prostoru města Olomouce
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (mgr. Kladivo)
Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Němcová Kristýna

Vliv těžby uranu na životní prostředí (příklad Dolní Rožínky)
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Opravil Zdeněk

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu s rozšířenou působností Kroměříž
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 25. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Ovčáčík Michal

Ledovce v Rakousku
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 25. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Pavlicová Hana

Antropogenní ovlivnění reliéfu v lokalitě Karviná-Louky
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 25. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Kirchner)
Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Pešková Lenka

Poličsko; regionálně geografická studie
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Posudek oponenta BP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: výborně

Petráš Libor

Geomorfologické poměry okolí Starého Jičína
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (PDF 4 MB), příloha 2 (PDF 7 MB), příloha 5 (ZIP 22 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: výborně

Řezníček Petr

Znečištění ovzduší polétavým prachem v Olomouci
Elektronická podoba práce (PDF 629 kB)
Práce předložena k obhajobě: 12. 6. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Sekanina Zbyněk

Historie a současnost těžby ropy na jižní Moravě
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB)
Práce předložena k obhajobě: 25. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Schallerová Iva

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: dobře

Sklenář Oldřich

Jezera v Rakousku
Elektronická podoba práce (PDF 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: výborně

Slavíčková Kamila

Současná struktura krajiny katastrálního území Litovle
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Slezák Tomáš

Geomorfologické poměry v jihovýchodní části Zvičinského hřbetu
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 840 kB), příloha 2 (JPG 805 kB), příloha 3 (JPG 840 kB), příloha 4 (JPG 891 kB), příloha 11 (ZIP 31 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: výborně

Staňková Hana

Významná světová zemětřesení v Evropě a jejich důsledky
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 14. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Stupal František

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map Evropy
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), volné přílohy 1–11 (PDF 3 MB), volná příloha 12 – data (ZIP 137 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (mgr. Šťávová)
Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Svoboda Martin

Geografické aspekty těžby uranu v ČR se zaměřením na lokalitu Dolní Rožínka
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 14. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (ing. Antonín Hájek, CSc.)
Výsledek obhajoby: výborně

Svozilová Martina

Charakteristika krasových procesů a tvarů v oblasti Hranického krasu (pomůcka ve výuce zeměpisu na středních školách)
Elektronická podoba práce (PDF 6 MB), příloha 3 (ZIP 26 MB), příloha 4 (JPG 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (mgr. Šaňková)
Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Šichan Jan

Územní diferenciace kolektivních sportů v České republice
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Štěpnička Jan

Vývoj dopravního systému Slovinska: historie, současnost a perspektivy
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 28. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: ...

Vodolánová Martina

Současná krajinná struktura dobývacího prostoru Trojanovice
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB), příloha 1 (PDF 2 MB), příloha 2 (PDF 2 MB), příloha 3a (ZIP 33 MB), příloha 3b (PDF 409 kB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Wind Jakub

Geografie vinařství v regionu Podluží
Elektronická podoba práce (PDF 926 kB)
Práce předložena k obhajobě: 25. 5. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: dobře

Bakalářské práce obhajované 27. srpna 2009

Mlejnek Matěj

Environmentální aktivity Evropské unie ve vztahu k otázkám klimatické změny
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 31. 7. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Příborská Eva

Hodnocení vlivu srážek na koncentrace znečišťujících látek v ovzduší města Olomouce
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 31. 7. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Velešíková Veronika

Studium místního klimatu ve Štýrsku
Elektronická podoba práce (PDF 5,6 MB), volná příloha 16 (PDF 229 kB)
Práce předložena k obhajobě: 31. 7. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Wolf Petr

Socioekonomický rozvoj města Zábřeh
Elektronická podoba práce (PDF 5,4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 25. 5. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: výborně