Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2013 – Učitelství geografie pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: 9. 1. 2013 do 14.00 nebo 25. 4. 2013 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 1. 2. 2013 nebo 21.–23. 5. 2013.

Diplomové práce obhajované 1. února 2013

Navrátil Michal, Bc.

Změny v zemědělství v regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod v letech 2000–2010 (regionálně-geografická analýza)
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 5. 9. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: D

Picková Zdeňka, Bc.

Katolické misie – geografická analýza
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: A

Polák Jan, Bc.

Kvalita ovzduší v Pardubickém kraji
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Taušová Martina, Bc.

Vývoj města Znojma v moderních dějinách: historicko-geografický přístup
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: E

Diplomové práce odevzdané k obhajobě 21.–23. května 2013

Bartošková Marie, Bc.

Hodnocení území na bývalých rybničních plochách v povodí Nežárky a jeho potenciál pro další rozvoj
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: A

Bor Petr, Bc.

Antropogenní ovlivnění reliéfu Olšavsko-vlárské brázdy
Text práce (PDF 2 MB), volné přílohy (ZIP 43 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba:22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: B

Česnek Jan, Bc.

Přírodní rizika a hazardy jako téma ve vyučování zeměpisu na středních školách
Text práce (PDF 1 MB), příloha 1 (ZIP 19 MB)
Předloženo: 26. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: B

Dostálová Lucie, Bc.

Využití verejných prostranství ve funkčním městském regionu Olomouce
Text práce (PDF 13 MB), volné přílohy (ZIP 233 kB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba:23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: B

Hulík Vojtěch, Bc.

Geografie Královéhradecka – projekt učebního textu pro střední školy
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 24. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: B

Janyšková Radka, Bc.

Staré stezky a jejich význam v oblasti Lanškrounska
Text práce (PDF 3 MB), volné přílohy (ZIP 12 MB)
Předloženo: 24. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: B

Jelínková Michaela, Bc.

Volební chování obyvatel města Olomouce jako příklad subjektivní dimenze kvality života
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 23. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: C

Kameníček Petr, Bc.

Tržně-geografická analýza odvětví dopravního strojírenství pro systém MHD v Evropě
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 22. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: A

Krampolová Lenka, Bc. (roz. Koutná)

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: C

Kulczycki Matěj, Bc.

Tvorba pracovního sešitu Západní Asie a Severní Afrika pro střední školy
Text práce (PDF 10 MB), volné přílohy (ZIP 12 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: A

Nastoupilová Petra, Bc.

Hodnocení území na bývalých rybničních plochách v povodí řeky Svitavy a jeho potenciál pro další rozvoj
Text práce (PDF 7 MB), přílohy 3 a 4 (ZIP 33 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: A

Navrátil Bořek, Bc.

Teplotní poměry Vsetína
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 16. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr.Jurek)
Výsledek obhajoby: A

Nogolová Anna, Bc.

Režim teploty vzduchu v městské a příměstské krajině (Olomouc a okolí)
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: C

Novotný Tomáš, Bc.

Ochrana ovzduší jako téma ve vyučování zeměpisu na střední škole
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: C

Olšáková Klára, Bc.

Geografie Valašska - projekt učebního textu pro střední školy
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 26. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik )
Výsledek obhajoby: D

Palatka Stanislav, Bc.

Pozemní termální monitoring při studiu městského klimatu
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 23. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: A

Peter David, Bc.

Současná podoba územní identity obyvatel správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 26. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: A

Petříková Barbora, Bc.

Regionální identita Hlučínska
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: B

Sivák Filip, Bc.

Vybrané aspekty vlivu těžby nerostných surovin na rozvoj sídelní struktury v území Sokolovské pánve
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Šrahůlková Karolína, Bc.

Solární energie v Evropě – potenciál, současný stav a trendy jeho využití
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: A

Usnul Luděk, Bc.

Terénní výuka geografie na Vyškovsku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 2. 5. 2013 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: B

Velčovská Barbora, Bc.

Současný stav a perspektivy industriálních brownfieldů v okrese Frýdek-Místek
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 23. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: E