Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mobility – zkušenosti studentů

Zvažujete zahraniční studijní či pracovní pobyt? Nechte se inspirovat níže uvedenými příběhy našich studentů, kteří vycestovali do zahraničí na zkušenou, případně se začtěte do příběhů seriálu vydávaným Domem zahraniční spolupráce s názvem "Jeden den na Erasmu".

Z průzkumu agentury STEM/MARK (2023) navíc plyne, že účast v programu zahraničních mobilit má reálné a dlouhodobé pozitivní dopady na pracovní i osobní život účastníků těchto mobilit. Přečtěte si finální zprávu z průzkumu či jen přehledový článek o jeho výsledcích.

Austrálie

instituce student kdy typ programu
Queensland University of Technology
University of Queensland
Lucia Brisudová
Filip Kovařík
ZS 2022 Stipendijní program UP


Bosna a Hercegovina

instituce student kdy typ programu
University of Sarajevo Martin Bárta LS 2022 CEEPUS - studijní pobyt
University of Mostar Nela Jungmannová LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Sarajevo Lukáš Caha LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Sarajevo Eva Komlossyová LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Sarajevo Jan Krušinský LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Sarajevo Radek Toman LS 2017 Erasmus - studijní pobyt

Bulharsko

instituce student kdy typ programu
Sofia University "St. Kliment Ohridski" Martin Bárta LS 2018 Erasmus - studijní pobyt

Estonsko

instituce student kdy typ programu
University of Tartu Tereza Hřebřinová ZS 2019 Erasmus - studijní pobyt
University of Tartu Kristýna Rambousková LS 2017 Erasmus - studijní pobyt

Francie

instituce student kdy typ programu
University of Clermont Auvergne Martin Vacek ZS 2009 Erasmus - studijní pobyt

Chorvatsko

instituce student kdy typ programu
University of Zadar Kristýna Heryánová ZS 2023 CEEPUS - letní škola
University of Zadar Jan Polášek ZS 2023 CEEPUS - letní škola
University of Zadar Mariia Shestakova ZS 2023 CEEPUS - letní škola
University of Zadar Romana Švarcová LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Zadar Marek Sova LS 2015 Erasmus - studijní pobyt

Izrael

instituce student kdy typ programu
Beit Berl College Dominik Ambrož ZS 2019 Erasmus - studijní pobyt
Beit Berl College Jan Koběrský ZS 2019 Erasmus - studijní pobyt
Beit Berl College Lukáš Černík LS 2018 Erasmus - studijní pobyt
Beit Berl College Denisa Holcová LS 2018 Erasmus - studijní pobyt

Kanada

instituce student kdy typ programu
Camosun College Vladimír Gasior LS 2022 Erasmus - studijní pobyt
Camosun College Sára Opravilová ZS 2022 Erasmus - studijní pobyt
Camosun College Sarah Sockelová rok 2019/2020 Erasmus - studijní pobyt

Maďarsko

instituce student kdy typ programu
HERE Europe B. V. Budapest Martin Bárta LS 2023 Erasmus - pracovní stáž
University of Pécs Martin Bárta ZS 2018 CEEPUS - studijní pobyt

Německo

instituce student kdy typ programu
Chemnitz University of Technology Pavel Rušar ZS 2017 Erasmus - studijní pobyt

Polsko

instituce student kdy typ programu
Zarząd Transportu Miejskiego Poznań Martin Bárta ZS 2022 Erasmus - pracovní stáž
Jagiellonian University in Kraków Martin Bárta LS 2022 CEEPUS - letní škola
Adam Mickiewicz University in Poznań Jan Stejskal LS 2019 Erasmus - studijní pobyt
Jagiellonian University in Kraków Jan Stejskal ZS 2018 Erasmus - studijní pobyt
Jagiellonian University in Kraków Martin Bárta ZS 2018 CEEPUS - studijní pobyt
Jagiellonian University in Kraków Tereza Šindelářová LS 2018 Erasmus - studijní pobyt
Czech Tourism Warsaw Jana Brhelová LS 2018 Erasmus - pracovní stáž
University of Szczecin Veronika Pulkrábková ZS 2017 Erasmus - studijní pobyt
Jagiellonian University in Kraków Martin Bárta ZS 2017 CEEPUS - studijní pobyt
Jagiellonian University in Kraków Václav Štěpánek LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
Jagiellonian University in Kraków Martin Bárta ZS 2015 CEEPUS - studijní pobyt
Jagiellonian University in Kraków Lenka Matúšová LS 2011 Erasmus - studijní pobyt

Rakousko

instituce student kdy typ programu
Stálá mise ČR při OBSE ve Vídni Filip Zapletal ZS 2022 AURORA - pracovní stáž
University of Graz Kamila Redererová ZS 2020 Erasmus - pracovní stáž
University of Graz Lukáš Polčák LS 2020 CEEPUS - studijní pobyt
University of Graz Pavel Nádvorník ZS 2019 CEEPUS - studijní pobyt
University of Graz Tereza Dvorská ZS 2019 Erasmus - studijní pobyt
University of Graz Patricie Nejezchlebová LS 2019 CEEPUS - studijní pobyt
University of Graz Daniel Lískovec ZS 2018 CEEPUS - studijní pobyt
University of Graz Martin Bárta LS 2017 CEEPUS - studijní pobyt
University of Graz Ondřej Král ZS 2011 Erasmus - studijní pobyt
University of Graz Terezie Jiřičková LS 2009 Erasmus - studijní pobyt

Rumunsko

instituce student kdy typ programu
University of Bucharest Jan Kotyza LS 2013 Erasmus - studijní pobyt
University of Bucharest Jana Uvírová LS 2013 Erasmus - studijní pobyt

Slovensko

instituce student kdy typ programu
Matej Bel University Martin Bárta LS 2021 CEEPUS - studijní pobyt
Comenius University in Bratislava David Král LS 2018 Erasmus - studijní pobyt

Slovinsko

instituce student kdy typ programu
University of Maribor Michaela Konečná ZS 2020 Erasmus - studijní pobyt
University of Maribor Luděk Volčík ZS 2020 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Patricie Nejezchlebová LS 2020 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Zdeňka Balíková LS 2020 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Hana Zajacová LS 2019 CEEPUS - letní škola
University of Ljubljana Marcela Janků LS 2018 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Tereza Hřebřinová LS 2018 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Kamila Redererová ZS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Eva Horáková LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Maribor Markéta Mušálková LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Marek Sova ZS 2016 Erasmus - studijní pobyt
University of Maribor Veronika Pulkrábková ZS 2015 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Jan Husák LS+ZS 2011 Erasmus - studijní pobyt
University of Maribor Kamila Slavíčková ZS 2010 Erasmus - studijní pobyt
University of Ljubljana Jan Odehnal LS 2010 Erasmus - studijní pobyt
University of Maribor Petr Řezníček ZS 2009 Erasmus - studijní pobyt

Spojené království

instituce student kdy typ programu
Česká škola bez hranic v Londýně Sára Opravilová LS 2022 Erasmus - pracovní stáž
University of Manchester Lukáš Polčák LS 2019 Erasmus - studijní pobyt

Srbsko

instituce student kdy typ programu
University of Novi Sad Matěj Kašpar LS 2022 CEEPUS - studijní pobyt
University of Novi Sad Martin Bárta LS 2020 Erasmus - studijní pobyt
University of Novi Sad Martin Frumar ZS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Novi Sad Michaela Janáková ZS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Novi Sad Roman Kalous LS 2017 Erasmus - studijní pobyt
University of Novi Sad Ondřej Popelka LS 2017 Erasmus - studijní pobyt

Španělsko

instituce student kdy typ programu
University of Girona Kateřina Axmanová LS 2018 Erasmus - studijní pobyt
University of Seville Renáta Šnytová LS 2018 Erasmus - studijní pobyt
Phenomen Gran Canaria Markéta Jedličková LS 2013 Erasmus - pracovní stáž
University of Las Palmas de Gran Canaria Markéta Jedličková rok 2011/2012 Erasmus - studijní pobyt

Švédsko

instituce student kdy typ programu
Dalarna University Daniela Kosová ZS 2014 Erasmus - studijní pobyt
Dalarna University Pavla Kořenková rok 2013/2014 Erasmus - studijní pobyt
Dalarna University Iva Vajsarová ZS 2011 Erasmus - studijní pobyt

Švýcarsko

instituce student kdy typ programu
Stálá mise ČR při OSN Filip Zapletal LS 2023 Erasmus - pracovní stáž