Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Elektronické učebnice

Vybrané kapitoly z hydrologie

Renata Pavelková Chmelová, Jindřich Frajer a Jan Geletič, 2010

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.

Učební text je doporučen pro předměty:
Hydrologie (KGG/HDRA)
Seminář z hydrologie (KGG/SEHY)

HYDRO.upol.cz

Reliéf ČR – Lexikon tvarů reliéfu

Irena Smolová, Jan Vítek a kol., 2010

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.

Učební text je doporučen pro předměty:
Geomorfologie (KGG/GMFO)
Geomorfologie (KGG/GMOR)
Geomorfologie ČR (KGG/GMCR)

Reliéf ČR – lexikon tvarů reliéfu

Geografie Latinské Ameriky a Karibiku

Miloš Fňukal a Zdeněk Szczyrba, 2007

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.
 
Učební text je doporučen pro předměty:
Regionální geografie: Latinská Amerika (KGG/RGLA)
Regionální geografie Ameriky (KGG/RGAM)
 

Geografie Latinské Ameriky a Karibiku

Regionální geografie Slovenska

Irena Smolová et al., 2008

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.
 
Učební text je doporučen pro předmět:
Regionální geografie Slovenska (KGG/RGSR)
 

Regionální geografie Slovenska

Využití GPS při geomorfologickém mapování

Irena Smolová a Vít Andrejs, 2005

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.

Učební text je doporučen pro předměty:
Geomorfologie (KGG/GMFO)
Geomorfologie (KGG/GMOR)
Geomorfologie ČR (KGG/GMCR)

Využití GPS při geomorfologickém mapování

Využití moderních metod a technických pomůcek při terénním cvičení ze socioekonomické geografie

Miloš Fňukal a Pavel Ptáček, 2005

Učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ č. 42/2004, dostupný ke stažení ve formátu PDF (574 kB).

Učební text je doporučen pro předměty:
Terénní cvičení ze socioekonomické geografie (KGG/TCSG)
Terénní cvičení z regionální geografie 2 (KGG/TCRG2)

Využití moderních metod a technických pomůcek při terénním cvičení ze socioekonomické geografie