Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Test

Nabídka oborů

Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ (prezenční forma) Učitelství geografie pro SŠ (kombinovaná forma)
Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ
prezenční forma
Učitelství geografie pro SŠ
kombinovaná forma

Studijní kombinace prezenční kombinovaná Poznámka
Anglický jazyk (PdF) – Geografie * * 2
Geografie – Anglická filologie (FF) *    
Biologie – Geografie *    
Geografie – Biologie v ochraně životního prostředí *    
Deskriptivní geometrie – Geografie   *  
Geografie – Francouzská filologie (FF) *    
Fyzika – Geografie *   1
Geografie – Historie (FF) *    
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie *   2
Chemie pro víceoborové studium – Geografie *   1
Informační výchova (PdF) – Geografie *   2
Matematika – Geografie * *  
Matematika se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie * * 2
Německý jazyk (PdF) – Geografie   * 2
Geografie – Ruská filologie (FF) *    
Geografie – Sociologie (FF) *    
Speciální pedagogika (PdF) – Geografie *   2
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie *   2
Tělesná výchova (FTK) – Geografie *   3
Geografie – Teologická studia (CMTF) *    
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (PdF) – Geografie * * 2
Vysvětlivky:
1) Kombinace s negarantovaným rozvrhem (v průběhu studia může občas docházet k rozvrhovým kolizím)
2) Administrativní organizaci studia zajišťuje Pedagogická fakulta UP
3) Administrativní organizaci studia zajišťuje Fakulta tělesné kultury UP