Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

Výzkum

V oblasti výzkumné činnosti se katedra orientuje především na studium jednotlivých složek krajinné sféry a na sociální a ekonomický výzkum na regionální, celorepublikové i evropské úrovni. Výzkum ve fyzické geografii se zaměřuje na modelování interakcí v krajinné sféře, zpracování digitálních prostorových informací technologiemi GIS, studium městského a příměstského klimatu a bývalých rybničních soustav. Sociálněgeografický výzkum se v posledních letech zaměřuje na problematiku transformace české ekonomiky, přeshraniční spolupráce a problematiku zahraničních migrací.

Nabídka oborů

Studijní kombinace


Studijní kombinace prezenční kombinovaná Poznámka
Anglický jazyk (PdF) – Geografie * * 2
Geografie – Anglická filologie (FF) *    
Biologie – Geografie *    
Geografie – Biologie v ochraně životního prostředí *    
Deskriptivní geometrie – Geografie   *  
Geografie – Francouzská filologie (FF) *    
Fyzika – Geografie *   1
Geografie – Historie (FF) *    
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie *   2
Chemie pro víceoborové studium – Geografie *   1
Informační výchova (PdF) – Geografie *   2
Matematika – Geografie * *  
Matematika se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie * * 2
Německý jazyk (PdF) – Geografie   * 2
Geografie – Ruská filologie (FF) *    
Geografie – Sociologie (FF) *    
Speciální pedagogika (PdF) – Geografie *   2
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie *   2
Tělesná výchova (FTK) – Geografie *   3
Geografie – Teologická studia (CMTF) *    
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (PdF) – Geografie * * 2
Vysvětlivky:
1) Kombinace s negarantovaným rozvrhem (v průběhu studia může občas docházet k rozvrhovým kolizím)
2) Administrativní organizaci studia zajišťuje Pedagogická fakulta UP
3) Administrativní organizaci studia zajišťuje Fakulta tělesné kultury UP