Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2006

CEP

Revitalizace nevyužívaných neprůmyslových ploch v Olomouckém kraji
Grant MMR
|  Elektronický formulář  |  Případová studie zahraničních zkušeností (PDF 1,5 MB)Databáze neprůmyslových brownfields (ZIP 257 MB) | Mapa brownfields (JPG 8 MB) 
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Transformace sektoru služeb na území Moravy
Grant GAČR
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru
Grant MMR
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období EU
Grant MMR
Řešitel: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., RNDr. Irena Smolová, Ph.D., RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Petr Kladivo, Pavla Minxová

Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje
Grant MMR
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Proměny vztahů jádro-zázemí v metropolitních oblastech: analýza, syntéza a opatření k jejich optimalizaci
Grant MMR
Řešitel: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

Dopady populačního vývoje pro strategii rozvoje regionů
Grant MMR
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Strategické služby, regionální rozvoj a postkomunistická transformace: směrem ke znalostní ekonomice?
Grant GA ČR
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukutrách na česko-polském pohraničí
Grant MZV
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Dopady migrací ze zemí bývalé Jugoslávie do ostatních evropských zemí
Grant MZV
Řešitel: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

EU

Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

UP

Společná výuková laboratoř pro studium krajiny
Grant FRVŠ
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Multimediální učební text Geomorfologický atlas vybraných tvarů reliéfu
Grant FRVŠ
Řešitel: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Multimediální cvičebnice Geografie sídel
Grant FRVŠ
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Inovace výuky regionální geografie Ameriky
Grant FRVŠ
Řešitelé: RNDr. Zdeněk, Szczyrba, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Zahraniční

Protection and sustainable development of the Carpathians in an international framework (Carpathian Project)
Grant ES Interreg IIIB CADSES
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Environmental consequences of local climatic effects (A case study: British Columbia)
Grant: Foreign Affairs Canada
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Sustainable environmental research (SER) – promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks
Grant ASO
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Jiný řešitel než katedra geografie PřF UP

Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
Národní program výzkumu II
Řešitel: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.