Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2009

CEP

Gender UP

Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů
Národní program výzkumu II, 2E08018
Řešitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Pavla Minxová

Klima města

Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
Grant GA ČR 205/09/1297
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (PřF MU Brno)
Řešitel za katedru geografie PřF UP: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Martin Jurek, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Kvantitativní metody a syntetizující grafické metody v aproximaci, projekci a modelování geografických jevů
Grant AV ČR KJB300860901
Řešitel: Mgr. Petr Kladivo

Dynamika a příčiny vzniku stržové eroze v prostoru Vnějších Západních Karpat a Českého masivu
Grant GA ČR 205/07/P287
Řešitel: RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů
Grant GA AV IAA301670901
Hlavní řešitel: RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (ESF MU Brno)
Řešitel za katedru geografie PřF UP: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Grant GA ČR 403/09/0885
Řešitel: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. ZDeněk Szczyrba, Ph.D., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Role of the regional universities in the regional economy and their research and innovation transfer potential
Grant MŠMT, ME KONTAKT, MEB040808
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

GEONET

Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy
Grant OPVK CZ.1.07/2.4.00/1 2.0066
Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.