Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2012 – Regionální geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 9. 1. 2012 do 14.00 nebo 16. 5. 2011 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 1. 2. 2012 nebo 11.–13. 6. 2012.

Bakalářské práce obhajované 1. února 2012

Lišková Kateřina

Festivaly populární hudby v ČR: prostorové aspekty komercializace a sponzoringu
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 9. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 1. 2. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: E

Nováková Adéla

Současný stav a rozvojové možnosti cykloturistiky v Novém Jičíně a okolí
Text práce (PDF 3 MB), volná příloha (PDF 2 MB)
Předloženo: 23. 11. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 1. 2. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: C

Zetková Pavla

Analýza výskytu zhoubných novotvarů v krajích České republiky
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 9. 1. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 1. 2. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: E

Bakalářské práce obhajované 11.–13. června 2012

Babovec Jan

Příspěvek ke studiu městského a příměstského klimatu Olomouce: Vliv povětrnostních situací na denní chod teploty vzduchu
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: B

Bambula Marek

Vybrané antropogenní tvary reliéfu v okolí Třeště
Text práce (PDF 3 MB), příloha 2 (ZIP 14 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Dušková)
Výsledek obhajoby: A

Březíková Petra

Proměny rezidenčních funkcí v suburbánních částech Zlína po roce 1989
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Cach Libor

Pozice Moravskotřebovska v regionu: regionálně geografická analýza zaměřená na demografii
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 14. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: C

Cestr Michael

Socioekonomická analýza města Krnova a deskripce základních problémů územního rozvoje
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Čapek Václav

Regionální disparity v území Italské republiky
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: B

Češek Miroslav

Vybrané rizikové jevy v povodí Ratibořky
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: B

Čevela Tomáš

Multifunkční zemědělství a výstavba bioplynových stanic (na příkladu Zlínského kraje)  
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: E

Dočkalová Monika

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Kroměříž (regionálně geografická analýza)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Opravil)
Výsledek obhajoby: B

Dolínková Vanda

Časoprostorový vývoj města Nový Jičín
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: D

Dostál Petr

Územní trendy volební podpory ve Zlínském kraji po roce 1990
Text práce (PDF 12 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: A

Dvořáková Lucie

Sociálně-prostorové aspekty pěstování zemědělských plodin pro energetické účely (na příkladu Jihomoravského kraje)
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Martinát)
Výsledek obhajoby: C

Franková Monika

Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Olomouckém kraji
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: D

Grulová Petra

Vybrané souřadnicové systémy, jejich transformace a využití pro potřeby GIS
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: C

Hlavatá Pavla

Mapování a analýza území zaniklých rybníků ve vybrané lokalitě
Text práce (PDF 5 MB), příloha (JPG 4 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: A

Horáková Zuzana

Regionální disparity v území Francouzské republiky
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: C

Hýža Miroslav

Kriminální geografie okresu Olomouc
Text práce (PDF 4 MB), příloha (ZIP 8 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (prof. Ira)
Výsledek obhajoby: B

Chromec Tomáš

Transformace odvětví vodárenství po roce 1989 (geografická analýza)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: B

Ivan Radek

Politickogeografické dopady hraničních sporů mezi Polskem a Československem
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Odehnal)
Výsledek obhajoby: B

Javůrek Jan

Geomorfologická regionalizace území města Olomouce
Text práce (PDF 3 MB), příloha 2 (JPG 11 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: C

Jelínek Jiří

Geografické aspekty industrializace města Pardubice
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: A

Jiroušek Ladislav

Socioekonomická transformace území Chrudimska po roce 1989
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Juřičková Iveta

Analýza trhu práce v okrese Vsetín
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: C

Kalužík Roman

Vývoj olomouckého předměstí Lazce v průběhu 19. a 20. století
Text práce – neobhájené verze prací nezveřejňujeme
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Daniel)
Obhajoba: student vzal práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: neproběhla

Karl Dušan

Možnosti využití brownfields pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Olomouckém kraji
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 18. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Frantál)
Výsledek obhajoby: C

Klička Ondřej

Vliv dopravy na rozvoj Svitavska
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: B

Kohlová Lenka

Hodnocení potenciálu cestovního ruchu pro obec Čenkovice
Text práce (PDF 3 MB), příloha 16 (PDF 126 kB), příloha 17 (362 kB), příloha 18 (125 kB), příloha 19 (141 kB)
Předloženo: 10. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: A

Kolašín Martin

Analýza dopravní dostupnosti nákupních center na území města Ostravy
Text práce (PDF 11 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Kovářová Martina

Trh práce na Konicku: regionálně geografická analýza
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: C

Leibnerová Irena

Dokumentace a hodnocení slunečních hodin v okrese Olomouc
Text práce (PDF 3 MB), příloha 10 (PDF 8 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: A

Macek Karel

Vybrané antropogenní tvary reliéfu v katastrálním území Kostelec u Zlína
Text práce (PDF 4 MB), příloha 2 (ZIP 7 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: C

Merta Tomáš

Sídelní geografie města Ostravy
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 3. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Minář Miroslav

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu SO ORP Prostějov
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: B

Nesvadbová Martina

Analýza vývoje sídelní struktury Olomouckého kraje
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: A

Oliva Antonín

Rozvoj solárních elektráren a lokální konflikty při využití krajiny ve Zlínském kraji
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 18. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: C

Pechálová Kateřina

Skalní útvary Hornolidečska
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Podhorná Tereza

Zemědělská politika (vývoj a nové výzvy)
Text práce – neobhájené verze prací nezveřejňujeme
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: studentka před obhajobou vzala práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: neproběhla

Polášek Václav

Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: A

Polášková Markéta

Vybrané antropogenní tvary reliéfu v okolí Horního Města na Rýmařovsku
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Dušková)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: B

Pospíšil Jan

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Šumperk (regionálně geografická analýza)
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: A

Prousek Adam

Obnovitelné zdroje energie a lokální konflikty na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Hradec Králové
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Dvořák)
Výsledek obhajoby: A

Přibyl Filip

Vybrané vodní stavby ORP Uherské Hradiště
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: A

Rám Jakub

Proměny prostorové struktury lyžařského střediska Harrachov v Krkonoších po roce 1989
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: D

Rumíšková Petra

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Zlín (regionálně geografická analýza)
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: B

Sadílek Ondřej

Možnosti vizualizace prostorových a animovaných geografických dat
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 10. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: C

Salášková Zuzana

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Chrudim (regionálně geografická analýza)
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: B

Spáčil Martin

Vybrané tvary reliéfu na území města Přerov
Text práce (PDF 4 MB), příloha (ZIP 32 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: B

Stehlíková Tereza

Území členských zemí se zvláštními vztahy k EU (OMR, zámořská území, speciální území)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 14. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: D

Šestáková Michaela

Letecká doprava na mezinárodních letištích v ČR
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 14. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: B

Škoda Filip

Difúze prodejen maloobchodního řetězce v České republice
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: D

Šmíd Jan

Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: A

Tomáš Martin

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Jeseník (regionálně geografická analýza)
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: C

Tomášek Jiří

Územní diferenciace návštěvnosti sportovních akcí v České republice
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Trojan Tomáš

Nízkonákladové letecké společnosti a rozvoj letecké dopravy v zemích středovýchodní Evropy: země V4 a případová studie Polska
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: A

Urbanová Denisa

Dopravně geografická analýza plánovaných úseků dálnice D1 Říkovice–Přerov a Přerov–Lipník nad Bečvou
Text práce (PDF 2 MB), příloha (ZIP 3 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: D

Václavíková Hana

Pokrokem k zániku – obce zaniklé v důsledku stavby přehradních nádrží na území Moravy
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 15. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Frajer)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: B

Vallová Hana

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Frýdek-Místek (regionálně geografická analýza)
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 13. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: B

Veselý Lukáš

Analýza dopravní dostupnosti školských zařízení na území města Olomouce
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 21. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Viačková Hana

Mapování a analýza území zaniklých rybníků ve vybrané lokalitě
Text práce (PDF 4 MB), příloha (410 kB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: B

Vintr Tomáš

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Liberec (regionálně geografická analýza)
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: x. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (doc. Toušek)
Obhajoba: 11. 6. 2012 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Zdráhal Tomáš

Multifunkční zemědělství a výstavba bioplynových stanic (na příkladu Jihomoravského kraje)
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 16. 5. 2012 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 12. 6. 2012 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: C