Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2010

CEP

GEONET

Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy
Grant OPVK CZ.1.07/2.4.00/1 2.0066
Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Kvantitativní metody a syntetizující grafické metody v aproximaci, projekci a modelování geografických jevů
Grant AV ČR KJB300860901
Řešitel: Mgr. Petr Kladivo

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů
Grant GA AV IAA301670901
Hlavní řešitel: RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (ESF MU Brno)
Řešitel za katedru geografie PřF UP: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Klima města

Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
Grant GA ČR 205/09/1297
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (PřF MU Brno)
Řešitel za katedru geografie PřF UP: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Martin Jurek, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Grant GA ČR 403/09/0885
Řešitel: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. ZDeněk Szczyrba, Ph.D., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Místní klima a topoklimatické mapování: případové studie Slovinská Istrie a střední Morava
Grant MŠMT, ME KONTAKT, MRB091020
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

EU

Geoinovace

Inovace výuky geografických studijních oborů
Grant OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0222
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Miloslav Šerý

UP

Multimediální lexikon tvarů reliéfu České republiky
Grant FRVŠ-F
Řešitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Inovace výuky politické geografie

Grant FRVŠ-F
Řešitel: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: Mgr. Miloslav Šerý

Inovace výuky semináře z hydrologie

Grant FRVŠ-F
Řešitel: RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: Mgr. Jindřich Frajer