Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

RNDr. Miloš FŇUKAL, Ph.D.

Miloš Fňukal

lecturer
office 2.014
tel.: (+420) 585 634 504, (+420) 775 772 317
e-mail: milos.fnukal@upol.cz
consultation hours: Monday 9:00 to 10:30 a.m.
Česky | ORCID

Teaching

Conflict regions of the contemporary world (KGG/CRCW)

In Czech

Evropská unie a euroregiony (KGG/EURO)
Kulturní geografie
 (KGG/KUGE)
Politická geografie (KGG/POG)
Politická a socioekonomická geografie (VOS/PSG)
Prezentace v geografických oborech (KGG/PREZ)
Problémové oblasti současného světa (KGG/POSS)
Regionální geografie Afriky (KGG/RGAF)
Regionální geografie Ameriky (KGG/RGAM)
Regionální geografie Ameriky a Austrálie (KGG/RGAA)
Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy (KGG/RGAO)
Regionální geografie: Latinská Amerika (KGG/RGLA)
Regionální geografie subsaharské Afriky (KGG/RGSAF)
Religiózní geografie (KGG/REGE)
Úvod do studia geografie (KGG/UGE)
Úvod do studia geografie (KGG/UGEO)
Základy politické geografie (KZU/ZPGB)
Základy politické a regionální geografie (KGG/ZPRG)

Qualifications

1988-1993

Mgr. (M.Sc.)
Masaryk University in Brno, Faculty of Science (study programme: teaching mathematics and geography)
(diploma thesis: Vybrané aspekty politickogeografických změn území Ruska po roce 1917 [Selected aspects of political geographical changes in the territory of Russia after the year 1917])

1994-2000

Ph.D.
Masaryk University in Brno, Faculty of Science (doctoral study programme: Regional geography and regional development)
(dissertation thesis: Politickogeografický vývoj jugoslávského prostoru od 70. let minulého století do současnosti [Political geographical development in the territory of Yugoslavia since 1970s up to today])

2003

RNDr.
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (study programme: Teaching geography at secondary schools)

Career

1993-1994

Elementary school in Radostín nad Oslavou (teacher)

1994-1997

Biskupské gymnázium in Brno (secondary school, teacher)

1998-present

Department of Geography, Faculty of Science, Palacky University in Olomouc (lecturer)

Publications

Přehled všech publikacíList of all publications

List of recent publications – latest five years (since 2005):

2009

Jašš, Richard – Fňukal, Miloš (2009): The German language islands of Brno, Olomouc and Jihlava during German-Austrian irredentism in the autumn of 1918. Moravian Geographical Reports, Volume 17, Number 1, s. 40–-48. Brno : Czech Academy of Sciences, Institute of Geonics, v.v.i., Branch Brno. ISSN 1210-8812.

Hercik, Jan – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Toušek, Václav (2009): Demilitarizace území ČR po roce 1989 – vstupní geografická analýza. IN: Klímová, Viktorie (ed.): XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Bořeticích 17.–19. června 2009. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy, str. 192–199. ISBN 978-80-210-4883-6. 

Fňukal, Miloš – Frajer, Jindřich – Šerý, Miloslav – Toušek, Václav (2009): Historie katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc : Univerzita Palackého v olomouci. 60 s. ISBN 978-80-244-2310-4. 

Kladivo, Petr – Toušek, Václav – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš (2009): Czech-Polish cross border cooperation : Analysis of cross border cooperation in 2000-2006 and possibilities of its aiming with Polish regions in period 2007–2013. IN: Wilk, Waldemar (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. Warsaw : University of Warsaw, s. 136–144.

Kladivo, Petr – Fňukal, Miloš – Halás, Marián – Klapka, Pavel – Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Toušek, Václav (2009): Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí. IN: Lipský, Z. – Popková, Klára – Poštolka, Václav – Šmída, Jiří (eds.): Geodny Liberec 2009. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Liberec 25.–29. 8. 2008, Česká republika. Sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 87–94. ISBN 978-80-7372-443-6.

Halás, Marián – Vystoupil, Jiří – Fňukal, Miloš (2009): Václav Toušek oslavil šedesáté narozeniny. Informace České geografické společnosti, Ročník 28, Číslo 1, s. 44–46. Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075.

Vysoudil, Miroslav – Fňukal, Miloš – Smolová, Irena ([2009]): Zeměpis pro každého. Olomouc : Rubico. 252 s. ISBN 978-80-7346-099-0.

2008

Fňukal, Miloš (2008): The first general elections on the territory of the present-day Czech Republic: Gerrymandering or malapportionment?. [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach :] Geographia : studia et dissertationes, Tom 30, s. 69–83. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISSN 0208-6336 [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach], ISSN 0208-5054 [Geographia : studia et dissertationes].  

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2008): Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991–2006). Slovanské historické studie 33, 2008, s. 119–171. Praha - Brno: Historický ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 081-007X; ISBN 978-80-7286-137-8.

Kladivo, Petr – Fňukal, Miloš – Halás, Marián – Klapka, Pavel – Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Toušek, Václav (2008): Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí. IN: Popková, Klára – Šmída, Jiří (eds.): Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Liberec 25.–29. 8. 2008, Česká republika. Sborník abstraktů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 42. ISBN 978-80-7372-367-5.  

Fňukal, Miloš (2008): Neklidný Balkán. Geografické rozhledy, Ročník 17 (2007/2008), č. 3, str. 2–3. Praha : Kartografie. ISSN 1210-3004.

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Létal, Aleš – Jurek, Martin (2008): Vysočina. Tematický atlas. Jihlava: Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 36 s. ISBN 978-80-254-2080-5 [ukázka 1, ukázka 2, ukázka 3]

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Létal, Aleš – Jurek, Martin (2008): Administrativní členění kraje Vysočina. 1 : 300 000. [mapa] Jihlava: Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, nestr. ISBN 978-80-254-2081-2

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2008): Impact of Migrations from the Territory of the Ex-Yugoslavia to Other European Countries in 1990–2005. IN: Svatoňová, Hana et al.: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno: Masaryk University, s. 283–287. ISBN 978-80-210-4600-9. 

Halás, Marián – Jurek, Martin – Smolová, Irena a kol. [Fňukal, Miloš – Klapka, Pavel – Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk] (2008): Studuj geografii v Olomouci. Stručný přehled učiva a typové otázky k přijímacím zkouškám z geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 132 s. ISBN 80-86297-35-7.

2007

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr (2007): Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony. IN: Transformace ekonomiky a regionální rozvoj. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, CD-ROM. ISBN 978-80-248-1656-2. 

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2007): Kosovo – proměny národnostní struktury v historické retrospektivě. IN: Kraft, Stanislav – Mičková, Karolína – Rypl, Jiří – Švec, Pavel – Vančura, Michal (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České heogrfické společnosti České Budějovice 30. 8. – 2. 9. 2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 42–52. ISBN 978-80-7040-986-2. 

Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš (2007): Proměny prostorové struktury města Olomouce s důrazem na rezidenční funkce. Urbanismus a územní rozvoj, ročník X, č. 2/2007, str. 19–26. Brno : Ústav územního rozvoje. ISSN 1212-0855 

Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Toušek, Václav (2007): Zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2007–2013. IN: Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.–22. června 2007. Brno: Masarykova univerzita, s. 177–185. ISBN 978-80-210-43

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2007): Dopady nucených migrací v oblasti Kosova. Geografická revue. 2007, ročník 3, č. 1, s. 29–53. Banská Bystrica, Katedra geografie, FPV UMB. ISSN: 1336-7072

2006

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš (2006): K úmrtí doc. RNDr. Stanislava Řeháka, CSc. Geografie - Sborník České geoografické společnosti, ročník 111, č. 2006/4, str. 456–459. Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1212-0014

Fňukal, Miloš (2006): Kosovo pod správou OSN: Jak dál? Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. 2006, ročník 6, s. 429–439. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN:80-86488-32-2

Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Smolová, Irena – Toušek, Václav (2006): Nadnárodní maloobchodní řetězce v České republice a jejich vliv na formování síťové struktury českého maloobchodu. IN: Treml, Václav, Chromý, Pavel (eds.): Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na Univerzitě Karlově" – Sborník abstraktů. Praha: Univerzita Karlova v Praze 2006, str. 16–17. ISBN 80-86561-96-8

Szczyrba, Zdeněk – Smolová, Irena – Fňukal, Miloš (2006): Significant features of transformation of the services in an area – a case study for the micro-region of Olomoucko (Contribution to research on the issue). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Geographica 39. Olomouc, Univerzita Palackého, str. 83–93.  ISBN 80-244-1397-3.

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2006): Kosovo – proměny národnostní struktury v historické retrospektivě. IN: Kraft, Stanislav – Mičková, Karolína – Vančura, Michal –Veselá, Helena (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8.–2. 9. 2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 26. ISBN 80-7040-879-0.   

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2006): Dopady nucených migrací v oblasti Kosova. IN: Čižmárová, Katarína (ed.): XIV. Kongres SGS Banská Bystrica 2006. Zborník abstraktov "Geografia v meniacom sa svete". Banská Bystrica: Slovenská geografická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Stredoslovenská pobočka SGS, FPV UMB katedra geografie, str. 70, ISBN 80-969541-7-2.

Fňukal, Miloš (2006): The Present Political Settlement of Kosovo: What next?. IN: Globalisation and its impact to Society, Regions and States. Ostrava: University of Ostrava. s.40–52. ISBN 80-7368-256-7.

2005

Toušek, Václav – Smolová, Irena – Fňukal, Miloš – Jurek, Martin – Klapka, Pavel (2005): Czech Republic – Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 136 s. ISBN 80-239-6346-5.

Toušek, Václav – Smolová, Irena – Fňukal, Miloš – Jurek, Martin – Klapka, Pavel (2005): Česká republika – portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 136 s. ISBN 80-239-6305-8.

Baštová, Magdalena – Fňukal, Miloš – Krejčí, Tomáš – Tonev, Petr – Toušek, Václav (2005): Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991–2001. IN: I. Mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.–26. listopadu, Zlín 2005. Sborník příspěvků. CD-ROM. ISBN 80-7318-359-5

Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Kudrnovský, Emil (2005): Návštěvnost památkových objektů v ČR – vývojové tendence po roce 1989. IN: Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel eds. (2005): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Sborník referátů ze semináře pořádaného při příležitostí významného životního jubilea Doc. JUDr. Stanislavy Šprincové, CSc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Str. 85–92. ISBN 80-244-1221-7

Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel eds. (2005): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Sborník referátů ze semináře pořádaného při příležitostí významného životního jubilea Doc. JUDr. Stanislavy Šprincové, CSc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 202 s. ISBN 80-244-1221-7

Ptáček, Pavel – Fňukal, Miloš (2005): Doc. JUDr. Stanislava Šprincová, CSc. K životnímu jubileu. In: Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel eds. (2005): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Sborník referátů ze semináře pořádaného při příležitostí významného životního jubilea Doc. JUDr. Stanislavy Šprincové, CSc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Str. 3–4. ISBN 80-244-1221-7

Smolová, Irena – Fňukal, Miloš – Szczyrba, Zdeněk (2005): Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá. Geografické rozhledy. Praha: Kartografie Praha. Roč. 15 (2005), č. 1, str. 24–25. ISSN-ISBN 1210-3004. 

Postery

Fňukal, Miloš – Jurek, Martin – Ptáček, Pavel – Šerý, Miloslav – Toušek, Václav (2009): Současnost katedry keografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mezinárodní vědecká konference "50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci", Olomouc 10.–11. 6. 2009 (pořadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie)

Fňukal, Miloš – Frajer, Jindřich – Jurek, Martin – Šerý, Miloslav – Toušek, Václav (2009): Historie katedry keografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mezinárodní vědecká konference "50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci", Olomouc 10.–11. 6. 2009 (pořadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie) 

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Létal, Aleš – Jurek, Martin (2008): Vysočina. Tematický atlas. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti "Geodny Liberec 2008", Liberec 25.–29. 8. 2008 (pořadatel: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická) [vítěz soutěže o nejlepší poster] [abstrakt vyšel samostatně pod názvem: Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Jurek, Martin – Létal, Aleš (2008): Vysočina: Tematický atlas. IN: Popková, Klára – Šmída, Jiří (eds.): Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Liberec 25.–29. 8. 2008, Česká republika. Sborník abstraktů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 169. ISBN 978-80-7372-367-5.]

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Halás, Marián – Kladivo, Petr (2008): Zahraniční kapitál a regionální rozvoj (na příkladu Mohelnicka). Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti "Geodny Liberec 2008", Liberec 25.–29. 8. 2008 (pořadatel: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická) [abstrakt vyšel samostatně pod názvem: Toušek, Václav – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Halás, Marián – Kladivo, Petr – Ptáček, Pavel (2008): Zahraniční kapitál na střední Moravě se zaměřením na region Mohelnicko. IN: Popková, Klára – Šmída, Jiří (eds.): Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Liberec 25.–29. 8. 2008, Česká republika. Sborník abstraktů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 170. ISBN 978-80-7372-367-5.]

Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Smolová, Irena – Toušek, Václav (2006): Nadnárodní maloobchodní řetězce v České republice a jejich vliv na formování síťové struktury českého maloobchodu. Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na UK" Praha-Albertov 6, 10. a 11. 11. 2006 (pořadatel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce)

Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš (2006): Proměny rezidenčních funkcí města Olomouce – příspěvek ke studiu problematiky. 2. ročník mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny bydlení" Olomouc. 19.–20. 9. 2006 (pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Katedra městského inženýrství Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity v Ostravě) 

Professional interests

Political and historical geography.

Membership in professional associations

Czech Geographical Society (2002-2006 head of the Central Moravian branch and member of the main committee of CGS, since 2006 member of the main committee)
Czech Demographical Society
Croatian Geographic Society

Stays abroad

1997-1998

Slovenia (Ljubljanska Univerza, Oddelek za geografijo FF, Ljubljana, 10 months)