Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2011

CEP

GEONET

Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy
Grant OPVK CZ.1.07/2.4.00/1 2.0066
Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled
Grant GA ČR GAP404/11/1811
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDRr. Marián Halás, Ph.D.

Kvantitativní metody a syntetizující grafické metody v aproximaci, projekci a modelování geografických jevů
Grant AV ČR KJB300860901
Řešitel: Mgr. Petr Kladivo

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů
Grant GA AV IAA301670901
Hlavní řešitel: RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (ESF MU Brno)
Řešitel za katedru geografie PřF UP: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Klima města

Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
Grant GA ČR 205/09/1297
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (PřF MU Brno)
Řešitel za katedru geografie PřF UP: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Grant GA ČR 403/09/0885
Řešitel: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. ZDeněk Szczyrba, Ph.D., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Místní klima a topoklimatické mapování: případové studie Slovinská Istrie a střední Morava
Grant MŠMT, ME KONTAKT, MRB091020
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

EU

Geoinovace

Inovace výuky geografických studijních oborů
Grant OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0222
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Miloslav Šerý

distgeo.upol.cz

Rozšíření akreditace studia učitelské geografie na PřF UP v Olomouci o kombinovanou formu
Grant OPVK CZ.1.07/2.2.00/18.0014
Řešitel: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Jindřich Frajer, Mgr. Jan Hercik, Mgr. Petr Kladivo, Mgr. Miloslav Šerý, Mgr. Petr Šimáček

UP

Krajina jako geosystém: změny v časové a prostorové struktuře a jejich hlavní mechanismy
Grant IGA PrF_2011_006
Řešitel: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

Zavedení nového předmětu Aktuální hydrologické problémy světa
Grant FRVŠ-F 2854
Řešitel: Mgr. Blanka Loučková, Ph.D.

Tvorba nového předmětu Kulturní geografie
Grant FRVŠ-F 3087
Řešitel: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

Inovace předmětu Historická geografie
Grant FRVŠ-F 3115
Řešitel: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Zahraniční

Border areas in enlarged Europe – a comparative study about the Czech-Polish and Austrian-Slovenian border areas
Grant Aktion Rakousko-ČR 58p20
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Jiný řešitel než katedra geografie PřF UP

Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu
Grant OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0025
Řešitel: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.