Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2012

CEP

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled
Grant GA ČR GAP404/11/1811
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDRr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

GEONET

Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy
Grant OPVK CZ.1.07/2.4.00/1 2.0066
Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Klima města

Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
Grant GA ČR 205/09/1297
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (PřF MU Brno)
Řešitel za katedru geografie PřF UP: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR
Grant MZE QJ1220233
Řešitel: RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů
Grant GA AV IAA301670901
Hlavní řešitel: RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (ESF MU Brno)
Řešitel za katedru geografie PřF UP: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

EU

CIV

Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ
Grant OPVK CZ.1.07/1.1.00/26.0035
Řešitel: Mgr. Jan Hercik
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Jindřich Frajer, Mgr. Jan Odehnal, Mgr. Petr Šimáček

Geoinovace

Inovace výuky geografických studijních oborů
Grant OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0222
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Miloslav Šerý

distgeo.upol.cz

Rozšíření akreditace studia učitelské geografie na PřF UP v Olomouci o kombinovanou formu
Grant OPVK CZ.1.07/2.2.00/18.0014
Řešitel: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Jindřich Frajer, Mgr. Jan Hercik, Mgr. Petr Kladivo, Mgr. Miloslav Šerý, Mgr. Petr Šimáček

UP

Člověk a krajina: geografické a environmentální aspekty
Grant IGA PRF_2012_024
Řešitel: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Regionální geografie Polska
Grant FRVŠ-F 2610
Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II
Grant POST UP II CZ.1.07/2.3.00/30.0041
Řešitel za UP: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Řešitel za PřF UP: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Řešitelé z katedry geografie PřF UP: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. (mentor), Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. (postdok)

Jiný řešitel než katedra geografie PřF UP

Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy
Grant MZE QJ1230066
Řešitel: prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. (Katedra ekologie PřF UP)
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu
Grant OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0025
Řešitel: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.