Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2019

CEP

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnoty, funkce a význam pro současnou dobu
Grant NAKI II (Ministerstvo kultury) – DG18P02OVV019
Období řešení: 3/2018–12/2022
Konsorcium: VÚV T.G.M, pobočka Brno (hlavní řešitel Ing. Miriam Dzuráková); NPÚ, pobočka Ostrava; VÚKOZ, pobočka Brno; HÚ AV Praha
Z katedry zapojeni: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., Věra Háblová

Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst
Grant TA ČR – TJ01000118
Období řešení: 1/2018–12/2019
Hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (Řešitel: Mgr. Jan Geletič, Ph.D.)
Spoluřešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Implementace geografických informačních systémů do výuky na ZŠ a SŠ
Grant TA ČR – TL02000142
Období řešení: 2/2019–12/2021
Hlavní příjemce: Masarykova univerzita (hlavní řešitel Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.)
Zapojení lidé z katedry: Mgr. Jan Hercik, Ph.D., Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu
Grant TA ČR – TL02000556
Období řešení: 1/2019–12/2020
Hlavní příjemce:
Univerzita Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Další zapojení lidé z katedry: Mgr. David Fiedor, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj – Spa4Development
Grant Interreg V-A ČR-Polsko
Období řešení: 1/2019–3/2021
Hlavní příjemce: Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej Novum z o.o.
Spoluřešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

Moravské křižovatky
Grant NAKI II (Ministerstvo kultury) – DG16P02R031
Období řešení: 3/2016–12/2019
Hlavní řešitel: Centrum dopravního výzkumu
Další účastník projektu: Archeologické centrum Olomouc; Univerzita Palackého v Olomouci, řešitel RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Zapomenutá historie horských lesů Hrubého Jeseníku – klíč ke kulturní identitě Moravy a Slezska
Grant NAKI II (Ministerstvo kultury) – DG18P02OVV061
Období řešení: 3/2018–12/2021
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Další zapojení lidé z katedry: RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

OPVVV

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Grant reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Období řešení: 11/2016–12/2019
Hlavní příjemce: Pedagogická fakulta UP v Olomouci (hlavní řešitel doc. Štefan Chudý)
Zapojení lidé z katedry: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Jan Hercik, Ph.D., Mgr. Michal Lehnert, Ph.D., Mgr. Petr Šimáček, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel (PŘÍRODA)
Grant reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669
Období řešení: 1/2017–12/2019
Hlavní příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě
Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UP (dr. Jan Říha)
Zapojení lidé z katedry: Mgr. Jan Hercik, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Michal Lehnert, Ph.D., Mgr. Petr Šimáček, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

Didaktika – Člověk a příroda A
Grant reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665
Období řešení: 1/2017–12/2019
Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UP (dr. Holubová)
Zapojení lidé z katedry: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Jan Hercik, Ph.D.