Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2021

CEP

Enabling Positive Tipping Points towards clean-energy transitions in Coal and Carbon Intensive Regions (TIPPING+)
Grant European Union's Horizon 2020 no. 884565
Období řešení: 5/2020–4/2023
Hlavní řešitel: Dr. J. David Tàbara (Global Climate Forum e.V., Berlin)
Partneři: Delft University of Technology – TU Delft; CIRPA - Università Degli Studi di Roma La Sapienza; Institute for Advanced Sustainability Studies e.V.; Ecole d’ Economie de Paris - Paris School of Economics; Nordlandforskning – Nordland Research Institute; Universitaet Graz; Univerzita Palackého v Olomouci; Technoeconomics of Energy Systems laboratory – University of Piraeus Research Center; Westport Consulting; National School of Political Studies and Public Administration; Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych; Aalborg Universitet; su-re.co - Sustainability and Resilience; Eco-union; Innolab Space; Ilisimatusarfik – University of Greenland
Lidé zapojení z katedry: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D., Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., Mgr. Lucia Brisudová
Stránky projektu: https://tipping-plus.eu/home

Geoskop: distanční výuka zeměpisu na základních školách a gymnáziích
Grant TA ČR TL04000303
Období řešení: 10/2020–8/2022
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Další zapojení lidé z katedry: RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnoty, funkce a význam pro současnou dobu
Grant NAKI II (Ministerstvo kultury) – DG18P02OVV019
Období řešení: 3/2018–12/2022
Konsorcium: VÚV T.G.M, pobočka Brno (hlavní řešitel Ing. Miriam Dzuráková); NPÚ, pobočka Ostrava; VÚKOZ, pobočka Brno; HÚ AV Praha
Z katedry zapojeni: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., Věra Háblová

Implementace geografických informačních systémů do výuky na ZŠ a SŠ
Grant TA ČR – TL02000142
Období řešení: 2/2019–12/2021
Hlavní příjemce: Masarykova univerzita (hlavní řešitel Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.)
Zapojení lidé z katedry: Mgr. Jan Hercik, Ph.D., Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj – Spa4Development
Grant Interreg V-A ČR-Polsko
Období řešení: 1/2019–3/2021
Hlavní příjemce: Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej Novum z o.o.
Spoluřešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

Zapomenutá historie horských lesů Hrubého Jeseníku – klíč ke kulturní identitě Moravy a Slezska
Grant NAKI II (Ministerstvo kultury) – DG18P02OVV061
Období řešení: 3/2018–12/2021
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Další zapojení lidé z katedry: RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie
Grant GA ČR GA20-21360S
Období řešení: 4/2020–12/2022
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi
Grant TA ČR TL03000527
Období řešení: 5/2020–4/2023
Hlavní příjemce: Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Další účastníci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Lidé zapojení z katedry: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.