Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2020

Seznam projektů aktualizujeme, níže uvedený výčet zatím není finální.

CEP

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnoty, funkce a význam pro současnou dobu
Grant NAKI II (Ministerstvo kultury) – DG18P02OVV019
Období řešení: 3/2018–12/2022
Konsorcium: VÚV T.G.M, pobočka Brno (hlavní řešitel Ing. Miriam Dzuráková); NPÚ, pobočka Ostrava; VÚKOZ, pobočka Brno; HÚ AV Praha
Z katedry zapojeni: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., Věra Háblová

Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu
Grant TA ČR TL02000556
Období řešení: 1/2019–12/2020
Hlavní příjemce:
Univerzita Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Další zapojení lidé z katedry: Mgr. David Fiedor, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj – Spa4Development
Grant Interreg V-A ČR-Polsko
Období řešení: 1/2019–3/2021
Hlavní příjemce: Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej Novum z o.o.
Spoluřešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová

Zapomenutá historie horských lesů Hrubého Jeseníku – klíč ke kulturní identitě Moravy a Slezska
Grant NAKI II (Ministerstvo kultury) – DG18P02OVV061
Období řešení: 3/2018–12/2021
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Další zapojení lidé z katedry: RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Pavla Minxová