Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2011 – Regionální geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 6. 1. 2011 nebo 5. 5. 2011 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 9. 2. 2011 nebo 8.–10. 6. 2011.

Bakalářské práce předložené k obhajobě 8.–9. června 2011

Bajgart Michal

Kvalita života v Brně (se zaměřením na městské částí Líšeň a Slatina)
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 9. 6.2011 Posudek oponenta BP (prof. Ira)
Výsledek obhajoby: výborně

Boleček Vít

Česká geografická společnost a geografická pracoviště v České republice
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: dobře

Borecká Kateřina

Brněnská přehrada - minulost, přítomnost a budoucnost
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Frajer)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: dobře

Burian Jiří

Aktuální problémy socio-ekonomického rozvoje města Přerov
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Čapek Miloš

Nové politické strany ve volbách 2010 – geografická analýza
Text práce (PDF 1 MB), příloha – soubor map (PDF 34 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: výborně

Češek Miroslav

Vybrané rizikové jevy v povodí Ratibořky
Text práce – neobhájené verze prací nezveřejňujeme
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: student vzal před obhajobou práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: neproběhla

David Ondřej

Biogeomorfologický průzkum vybraného vodního toku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Loučková)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: výborně

Drtilová Lenka

Vodohospodářské tvary reliéfu v povodí Loučky
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 3. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Loučková)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Důbrava Pavel

Perspektivy těžby ropy a zemního plynu v České republice po roce 2010
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: dobře

Dvořák Martin

Urbanická brázda – přírodní potenciál pro těžbu nerostných surovin
Text práce (PDF 36 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Loučková)
Výsledek obhajoby: výborně

Fojtík Radim

Dopravní propojení Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Geherová Gabriela

Analýza vývoje přeshraniční spolupráce na česko-slovenském pomezí v první polovině plánovacího období 2007–2013
Text práce (PDF 2 MB), příloha 6 (XLS 106 kB), příloha 7 (ZIP 3 MB), příloha 11 (video – pro velký rozsah pouze v CD archivu katedry)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Kladivo)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Havlíková Tereza

Přírodní parky Olomouckého kraje
Text práce (PDF 14 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: dobře

Horáčková Michaela

Fyzickogeografická charakteristika Hranického krasu
Text práce (PDF 12 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: dobře

Chvíla Petr

Obyvatelstvo v regionech Zlínska; srovnávací, regionálně geografická analýza se zaměřením na hodnocení dynamiky populačních změn
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: dobře

Junášek Tomáš

Volnočasové aktivity pohledem geografie času
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (prof. Ira)
Výsledek obhajoby: výborně

Kazda David

Srovnání socioekonomického vývoje Kolína a Poděbrad po roce 1989
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kotyza Jan

Tranzitní železniční koridory na území ČR a jejich vliv na zkvalitňování dopravní obslužnosti v rámci ČR
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 9. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Králová Vendula

Antropogenní ovlivnění reliéfu na území města Zlaté Hory
Text práce (PDF 2 MB), příloha 2 – lexikon (ZIP 5 MB), příloha 2 – fotodokumentace (ZIP 5 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Loučková)
Výsledek obhajoby: výborně

Lepíková Markéta

Etnické složení obyvatelstva Singapuru a jeho specifika
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 28. 4. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: výborně

Liszková Jana

Socioekonomický vývoj mikroregionu Třinecka po roce 1989
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Lyžbická Kristýna

Změny ve vývoji národnostní struktury obyvatelstva bývalého politického okresu Český Těšín
Text práce (PDF 2 MB), přílohy 5 a 6 (XLS 51 kB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Macek Lukáš

Dopady uvolnění hraničního režimu s Polskem po roce 1989 v oblasti Euroregionu Glacensis
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: výborně

Matulíková Jana

Vývoj religiozity populace okresu Olomouc v období po roce 1989
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Mikulková Pavla

Antropogenní tvary reliéfu v povodí Smrčiny
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 3. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 8.6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Mrosek Jan

Typologie obcí v česko-polském pohraničí na základě vybraných aspektů
Text práce (PDF 13 MB)
Předloženo: 28. 4. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Kladivo)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Novák Petr

Mapování alejí v ORP Přerov
Text práce (PDF 7 MB), příloha (PDF 8 MB)
Předloženo: 12. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Loučková)
Výsledek obhajoby: výborně

Přibyl Filip

Vybrané vodní stavby ORP Uherské Hradiště
Text práce – neobhájené verze prací nezveřejňujeme
Předloženo: 9. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: studrnt vzal před obhajobou práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: neproběhla

Pustina Pavel

Cyklistické trasy v karlovarském regionu
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Rosůlek Jakub

Rozvoj venkova na příkladu obcí Břestek, Tupesy a Zlechov
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 6. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: dobře

Sedlák Adam

Regionální disparity spolkových zemí SRN
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Schaffer David

Geografická analýza služeb města Poličky a jeho zázemí (příspěvek ke studiu problematiky)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 11. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Součková Eva

Energetický hydropotenciál v údolí horní Úpy
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Szczygielová Eliška

Vybrané antropogenní tvary reliéfu v povodí Petrůvky
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Škoda Filip

Difúze nákupních center v České republice
Text práce – neobhájené verze prací nezveřejňujeme
Předloženo: 9. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: student vzal před obhajobou práci zpět k přepracování Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: neproběhla

Štěpánková Dana

Antropogenní tvary reliéfu v povodí Důlního potoka v Nízkém Jeseníku
Text práce (PDF 2 MB), příloha 3 (ZIP 20 MB)
Předloženo: 2. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: výborně

Šustrová Marie

Lyžařské běžecké trasy v okolí Nového Města na Moravě
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Loučková)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Švarcová Aneta

Dopady uvolnění hraničního režimu s Rakouskem po roce 1989 v oblasti Novobystřicka a Slavonicka
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 6. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Tomková Barbora

Maloskalsko: specifika vztahu návštěvníků a turistického regionu
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Tomsová Lucie

Vývoj struktury krajiny katastrálního území města Šumperk od 19. století
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Uvírová Jana

Hodnocení potenciálu cestovního ruchu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kopřivnice
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Václavíková Lucie

Vývoj rybníkářství na Moravě na příkladu vybrané rybniční soustavy
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 5. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (mgr. Frajer)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: výborně

Vajsarová Iva

Inventarizace vybraných tvarů reliéfu na území přírodní rezervace Ostaš
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 6. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 8. 6. 2011 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: výborně

Zapletal Michal

Aktuální problémy socio-ekonomického rozvoje mikroregionu Otrokovice
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 4. 5. 2011 Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 9. 6. 2011 Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: dobře