Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2013 – Regionální geografie

Termín odevzdání diplomových prací: 9. 1. 2013 do 14.00 nebo 25. 4. 2013 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 1. 2. 2013 nebo 21.–23. 5. 2013.

Diplomové práce obhajované 1. února 2013

Grieš Jozef, Bc.

Vymezení periferních oblastí se zaměřením na periferie Olomouckého kraje
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: A

Kozlovská Jana, Bc.

Ekoturismus v české části biosférické rezervace Krkonoše: analýza a potenciál
Text práce (PDF 2 MB), příloha 2 (PDF 1 MB), příloha 3 (PDF 1 MB), příloha 4 (PDF 1 MB), příloha 5 (PDF 1 MB), příloha 6 (PDF 1 MB), příloha 7 (PDF 1 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: B

Matúšová Lenka, Bc.

Kvalita ovzduší jako složka hodnocení kvality života na Ostravsku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Mička Tomáš, Bc.

Vývoj vnitřní prostorové struktury města Jihlavy
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: B

Příborská Eva, Bc.

Analýza množství a struktury emisí znečišťujících látek do ovzduší ve státech Evropské unie
Text práce (PDF 16 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: D

Slotíková Zuzana, Bc.

Pracovné a študentské aktivity Slovákov v Českej republike
Text práce (PDF 19 MB)
Předloženo: 7. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: C

Soukupová Barbora, Bc.

Urbanismus napříč časoprostorem
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 9. 1. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 1. 2. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Diplomové práce s předpokládanou obhajobou 21.–23. května 2013

Balatková Markéta, Bc. (roz. Lepíková)

Cestovní ruch na Kanárských ostrovech
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 15. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Blažíčková Jana, Bc.

Kvalita života ve městě Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě: komparační analýza
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 30. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: A

Bludský Jan, Bc.

Geografické hodnocení kvality bydlení na Šumpersku
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: C

Borecká Kateřina, Bc.

Návrh obsahu informačních tabulí naučné stezky v okolí obce Smržice
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 23. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: D

Braunová Martina, Bc.

Vybrané aspekty těžby štěrkopísků v Polabí
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22.5.2013 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: B

Dosoudilová Barbora, Bc.

Využití ruční termální kamery pro studium místního klimatu
Text práce (PDF 14 MB)
Předloženo: 24. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: A

Erlebach Martin, Bc.

Proměny krajiny města Trutnova
Text práce (PDF 14 MB), volné přílohy (ZIP 4 MB)
Předloženo: 19. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: A

Gola Pavel, Bc.

Hodnocení možností redukce emisí z lokálních topenišť v Olomouckém kraji
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 2. 5. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba:22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Havlíková Tereza, Bc.

Lokality se zhoršeným životním prostředím v urbánním a suburbánním prostoru města Olomouce
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: D

Heklová Zuzana, Bc.

Hodnocení území na bývalých rybničních plochách v povodí Jihlavy a jeho potenciál pro další rozvoj
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 22. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: B

Hradilíková Lucie, Bc.

Atlas fyzickogeografických poměrů území města Bystřice pod Hostýnem
Text práce (PDF 5 MB), volná příloha (PDF 10 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Hůla Petr, Bc.

Přírodní rizikové jevy v území a jejich odraz v územně plánovací dokumentaci – případová studie: historické a současné využití údolní nivy v povodí Jičínky
Text práce (PDF 15 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: A

Khunová Barbora, Bc.

Kriminalita v Novém Jičíně a okolí a její vnímání místním obyvatelstvem
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 26. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (prof. Ira)
Výsledek obhajoby: B

Král Ondřej, Bc.

Volební geografie ČR: analýza volební podpory KSČ a KSČM
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 29. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: A

Kutálek Jiří, Bc.

Geografická analýza transformace průmyslu na Bruntálsku – východiska pro regionální rozvoj
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: A

Lisníková Ilona, Bc.

Kvalita života na Frýdlantsku
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 30. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: C

Liszková Jana, Bc.

Kvalita života a zdraví v městě Třinci
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Macíčková Veronika, Bc.

Kvalita života ve městě Nový Jičín
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 30. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: E

Machala Pavel, Bc.

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: případová studie Vsetína
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 24. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: D

Machula Filip, Bc.

Geomorfologické poměry území města Zlína
Text práce (PDF 13 MB), volné přílohy (ZIP 28 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: C

Mikulková Pavla, Bc.

Těžba stavebních surovin v Nízkém Jeseníku
Text práce (PDF 5 MB), volná příloha (ZIP 8 MB)
Předloženo: 17. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Mrosek Jan, Bc.

Regionální disparity zemí Visegrádské skupiny
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 18. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: B

Niedźwiedźová Klára, Bc.

Proměny krajiny města Nový Jičín
Text práce (PDF 22 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: A

Otřísal Tomáš, Bc.

Technologie ArcGIS Server a jeho využití v geografii
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 26. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: ...

Poledníček Radek, Bc.

Vliv židovské minority na socioekonomický rozvoj na Moravě: případová studie Prostějova
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: D

Pramuková Martina, Bc.

Vybrané aspekty ťažby vápencov na území Žilinského kraja
Text práce (PDF 5 MB), příloha 1 (JPG 7 MB), příloha 2 (JPG 7 MB), příloha 3 (ZIP 12 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Součková Eva, Bc.

Konfliktní prostory na území města Pec pod Sněžkou: člověk a biosféra
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: C

Starý Jiří, Bc.

Světelné znečištění ovzduší
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 24. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: C

Stříž Roman, Bc.

Rozvojový potenciál venkovského mikroregionu Moravice
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: B

Szczygielová Eliška, Bc.

Regionálně geografická studie obce Petrovice u Karviné
Text práce (PDF 7 MB), příloha 16 (ZIP 8 MB)
Předloženo: 22. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Šibrava Miroslav, Bc.

Vývoj vnitřní prostorové struktury města Kutná Hora
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 26. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: D

Štěpánková Dana, Bc.

Antropogenní ovlivnění reliéfu v souvislosti s rozšiřováním obytné zástavby na příkladu obce v zázemí města Olomouc
Text práce (PDF 6 MB), příloha 4 (ZIP 41 MB)
Předloženo: 18. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Šustrová Marie, Bc.

Hodnocení území na bývalých rybničních plochách v povodí Svratky a jeho potenciál pro další rozvoj
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 16. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: B

Tomanová Martina, Bc.

Rekonstrukce krajiny Novomlýnských nádrží
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Daniel)
Výsledek obhajoby: A

Tomková Barbora, Bc.

Současné trendy urbanismu a jejich odraz v politice měst v oblasti cestovního ruchu
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Tomsová Lucie, Bc.

Komparační studie historicko-geografického vývoje měst Šumperk a Zábřeh
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 24. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 22. 5. 2013 Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Václavíková Lucie, Bc.

Hodnocení území na bývalých rybničních plochách ve Slezsku
Text práce (PDF 37 MB)
Předloženo: 26. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: A

Zítková Věra, Bc.

Kriminalita a místa strachu
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 25. 4. 2013 Posudek vedoucího DP (prof. Ira)
Obhajoba: 23. 5. 2013 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: A